Verwijsmogelijkheden

Op deze pagina vindt u informatie over interventies bij hulpverlenende organisaties. De informatie is geordend op type problemen.


Slaapproblemem
Mogelijke zorgaanbieders bij slaapproblemen zijn: eerstelijnspsychologen, Indigo of Dimence. U kunt verwijzen voor:


Leefstijl 

Bij leefstijlvragen kunt u verwijzen naar het sportloket van de gemeente, een aanbieder van yoga of een fysio- of oefentherapeut.

Verslaving
Mogelijke zorgaanbieders bij verslavingsproblemen zijn: eerstelijnspsycholoog, VNN en Tactus. U kunt verwijzen voor: 


Psychische problematiek 

Bijvoorbeeld angstproblematiek, negatieve conditionering, beginnende depressie, somatisatie of spanningsklachten. Mogelijke zorgaanbieders zijn: eerstelijnspsycholoog, Indigo, GGZ-centraal, Dimence. U kunt verwijzen voor:


Sociale problematiek 

Bij sociale problematiek zoals problemen met kinderen, relatieproblemen, eenzaamheid en financiële problemen kunt u verwijzen naar het maatschappelijk werk, thuiszorgorganisaties, eerstelijnspsychologen of het centrum voor Jeugd en Gezin.

Ouderen 
Veel welzijnsorganisaties hebben een specifiek aanbod voor ouderen (55+) t.a.v. rouwbeleving, sport en bewegen, sociale contacten, eenzaamheid, ouderenadviseurs. 

.

-->