Lokaal overzicht

Zoekt u een lokaal overzicht van de verwijsmogelijkheden in uw regio? Mail dan naar Welmoed Nijboer voor Flevoland, West Overijssel en Noord Veluwe of naar Carla Grijzen voor de regio Drenthe.

 

Verwijsmogelijkheden

Op deze pagina vindt u informatie over interventies bij hulpverlenende organisaties. De informatie is geordend op type problemen.


Slaapproblemem
Mogelijke zorgaanbieders bij slaapproblemen zijn: eerstelijnspsychologen, Indigo of Dimence. U kunt verwijzen voor:


Leefstijl 

Bij leefstijlvragen kunt u verwijzen naar het sportloket van de gemeente, een aanbieder van yoga of een fysio- of oefentherapeut.

Verslaving
Mogelijke zorgaanbieders bij verslavingsproblemen zijn: eerstelijnspsycholoog, VNN en Tactus. U kunt verwijzen voor: 


Psychische problematiek 

Bijvoorbeeld angstproblematiek, negatieve conditionering, beginnende depressie, somatisatie of spanningsklachten. Mogelijke zorgaanbieders zijn: eerstelijnspsycholoog, Indigo, GGZ-centraal, Dimence. U kunt verwijzen voor:


Sociale problematiek 

Bij sociale problematiek zoals problemen met kinderen, relatieproblemen, eenzaamheid en financiële problemen kunt u verwijzen naar het maatschappelijk werk, thuiszorgorganisaties, eerstelijnspsychologen of het centrum voor Jeugd en Gezin.

Ouderen 
Veel welzijnsorganisaties hebben een specifiek aanbod voor ouderen (55+) t.a.v. rouwbeleving, sport en bewegen, sociale contacten, eenzaamheid, ouderenadviseurs. 

Deze site is ontwikkeld door Proscoop. Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op www.proscoop.nl of volg ons op TwitterFacebook of LinkedIn.


-->