Toelichting op interventies van eerstelijnspsychologen 

U ziet hier wat de verschillende interventies van eerstelijnspsychologen inhouden t.a.v. het verminderen of beëindigen van het gebruik van benzodiazepinen.

Diagnostisch consult
De eerstelijnpsycholoog brengt d.m.v. psychodiagnostiek in kaart welke de klachten, hun achtergronden en hun mogelijke oorzaken zijn. De psycholoog zet hierbij instrumenten in zoals het diagnostische interview en diagostiek d.m.v. tests en vragenlijsten. Zo ontstaat helderheid over de aanleidingen en instandhoudende factoren bij het benzodiazepinegebruik (bijvoorbeeld fobie of depressie).

Oplossingsgerichte therapie
Deze therapievorm richt zich op het versterken van de oplossingsvaardigheden van de hulpvrager door middel van gesprek, instructie en suggesties, die de positieve krachten in de hulpvrager beogen te mobiliseren. Hiermee kan men een hulpmiddel bieden om gemotiveerd te raken voor het stoppen met benzodiazepinen en het volharden tijdens de onttrekkingfase van het gebruik. Ook kan men leren zichzelf te zien als niet gebruikende persoon.

Slaapprogramma
Dit programma is erop gericht om d.m.v. maatregelen en training van gedragingen en denkptatronen tot een herstel van een gezond slaappatroon te komen zonder gebruik van slaap- of kalmerende middelen.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Deze therapievorm gaat uit van de samenhang tussen denken (cognities), voelen (emoties) en doen (gedragingen) en geeft de hulpvrager via het veranderen van denkpatronen en het opdoen van ervaringen met nieuw gedrag een methode in handen om belemmerende gevoelens, gedachten en gedragingen te leren omzetten in helpende varianten daarvan. Dit vraagt bereidheid van de hulpvrager om via zelfanalyse en het doen van gedachten- en gedragsexperimenten tot ondersteunende visies op zichzelf te komen, die helpen bij de afbouw van benzodiazepinegebruik en het volhouden van een leefwijze zonder benzodiazepine gebruik. Ook is CGT de meest gebruikte therapievorm bij de behandeling van onderliggende stoornissen zoals angst, fobie en depressie.

 

 

.

-->