Resultaten stopbrief

De huisartsenpraktijken De Steenpoort in Genemuiden en Berent Avercamp in Kampen hebben hun patiënten een stopbrief gestuurd. Het resultaat is dat bijna de helft van de patiënten is gestopt of het benzodiazepinengebruik heeft verminderd.  

Lees verder

 

Stopbrief voor chronisch gebruikers benzodiazepinen

Op deze pagina vindt u de actie om chronisch gebruik van benzodiazepinen te stoppen. U brengt eerst de chronisch gebruikers in kaart en screent vervolgens deze patiënten om na te gaan bij wie het sturen van een stopbrief zinvol is.

Stap 1
Licht de assistente, apotheek en eventueel de omringende huisartsen in over het besluit om een stopbrief te sturen aan chronisch gebruikers van benzodiazepinen.

Stap 2
Overweeg een persbericht te plaatsen in de lokale media in het kader van publieksvoorlichting. Kiest u hiervoor? Licht dan ook de andere huisartsen in over uw besluit om actie te ondernemen voor chronisch gebruikers van benzodiazepinen.

Stap 3
Selecteer binnen uw praktijk de patiënten die chronisch gebruiken en screen ze op basis van contra-indicaties, om na te gaan wie wel of niet in aanmerking komt voor de stopbrief.

Stap 4
Verstuur de stopbrief, ondertekend door de huisarts en houd bij aan welke patiënten de stopbrief is verstuurd.

Stap 5
Informeer de assistente over haar rol in het traject en voor het geval ze vragen van patiënten krijgt over de stopbrief.

Stap 6
Volg bij herhaalrecepten voorlopig nog de normale gang van zaken.

Stap 7
Houd bij hoe het met elke geselecteerde patiënt gaat.

.