Wat zijn chronisch gebruikers van benzodiazepinen?

Onder 'chronisch gebruikers' van benzodiazepinen verstaan we patiënten die gedurende de afgelopen 12 maanden minstens 90 tabletten benzodiazepinen hebben gebruikt.

 

Preventie chronisch gebruik benzodiazepinen

Welke acties kunt u ondernemen ter preventie van chronisch gebruik benzodiazepinen? Het gaat daarbij om patiënten die met een directe of indirecte vraag om slaapmedicatie op het spreekuur komen. 

Stap 1
De patiënt meldt zich met een vraag naar slaapmedicatie. Sluit een somatische oorzaak van de klachten uit.

Stap 2
Ga na of er sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, zoals een depressie of angststoornis. Gebruik hiervoor de anamnese of de 4DKL.
Zijn er klachten? Dit dan zelf (laten) oppakken of doorverwijzen.

Stap 3
Zijn er geen andere psychische klachten? Kies dan uit de volgende opties:

  • Optie 1: geef de slaap-waakkalender mee, laat deze invullen en laat de patiënt over enige tijd terugkomen. Vraag de doktersassistente om dan een dubbel consult te plannen, voor verdere anamnese. U kunt ook één van de patiëntenbrieven meegeven of verwijzen naar de website thuisarts.nl/slaapproblemen.
  • Optie 2: schrijf zeer beperkt benzodiazepinen voor. Informeer de patiënt over de risico’s van chronisch gebruik van slaapmedicatie en maak duidelijk dat dit een tijdelijk beleid is. Geef eventueel een patiëntenbrief mee.

Stap 4
Vraag de doktersassistente geen herhaalrecepten benzodiazepinen te geven. Verzoeken om herhaalrecepten slaapmedicatie alleen honoreren via consult huisarts of POH-GGZ.

Stap 5
Diep tijdens het vervolgconsult zo nodig de anamnese uit en bespreek de noodzaak tot verlenging. Geef zo nodig adviezen over slaaphygiëne. Stel eventueel een aantal gesprekken met de POH-GGZ voor. Denk ook aan verwijsmogelijkheden.

Stap 6
Voor het geval patiënten later terugkomen, is het handig om bij te houden welke acties zijn gedaan en wat het effect daarvan is.

.