Persoonlijk contact

“Wij zien dat door het persoonlijk contact patiënten eerder overwegen te minderen of te stoppen met benzodiazepinen. Ook merken we dat patiënten bang zijn dat de oorspronkelijke klacht weer terugkomt. Door ze daarbij te begeleiden lukt het vaak beter om het gebruik te verminderen of te stoppen met benzo's. Het was voor mij erg prettig dat ik gebruik kon maken van de structuur en de hulpmiddelen zoals die op de site van ProGez stonden. Zo hoef ik niet meer alles zelf te ontwikkelen en te bedenken.”

POH-GGZ huisartsenpraktijk Berent Avercamp in Kampen

 

Positief effect versturen stopbrief 

Praktijkondersteuners GGZ van verschillende huisartsenpraktijken hebben benzo-gebruikers een stopbrief gestuurd. Na enige tijd hebben ze contact gezocht met de ontvangers, om te vragen hoe het hun vergaan is. Wat blijkt? Alleen al het versturen van een stopbrief heeft een sterk positief effect.

Van vier groepspraktijken hebben we de resultaten in beeld gebracht (zie onderstaande figuur). Het gaat om huisartsenpraktijken uit Kampen, Genemuiden, Dalfsen en Zuidwolde. We zien dat 25 procent van de patiënten het gebruik heeft verminderd en 24 procent is gestopt met benzodiazepinen. Ook is er een groep die wel wil stoppen, maar dit niet op eigen kracht kan (9 procent).


Uitkomsten 6 tot 12 weken na versturen van een stopbrief, N=402 chronisch gebruikers.

Begeleiding
De praktijkondersteuners begeleiden patiënten die wel de intentie hebben om te minderen of te stoppen met benzodiazepinen, maar dat niet op eigen kracht kunnen realiseren. Zij doen dat met behulp van de actie 'afbouw' op deze website. Van de gebruikers die op deze manier begeleid worden, stopt alsnog een deel.

Verbetering
De praktijkondersteuner van De Steenpoort in Genemuiden heeft de patiënten die zijn gestopt met benzodiazepinen gevraagd hoe ze zich nu voelen. Van hen voelt 44 procent zich beter dan voorheen, 11 procent voelt zich hetzelfde en 17 procent voelt zich slechter dan voorheen. De overige patiënten kunnen nog niet zeggen of stoppen met benzo's voor hen een verbetering van de kwaliteit van leven betekent.

Onderzoek naar benzo's

Bij onderzoeksinstituut IVO onderzochten ze afbouwbegeleiding bij langdurig slaapmiddelengebruik door praktijkondersteuners huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH’s-GGZ).

U leest hier het onderzoek.

.

-->