Waarom is stoppen met benzodiazepinen belangrijk?

Als huisarts kent u de nadelen van chronisch gebruik van benzodiazepinen: motorische stoornissen, verminderd reactievermogen, geheugenverlies, afname van alertheid en concentratievermogen. Ook weet u dat benzo’s snel afhankelijkheid in de hand werken. De vraag is ook of benzodiazepinen op de lange termijn wel werkzaam blijven. Doordat stoppen met benzo's ontwennings-verschijnselen geeft die lijken op de oorspronkelijke klachten, trekken patiënten vaak de conclusie dat ze de medicatie nog nodig hebben.

 

Prescriptie benzodiazepinen in mijn praktijk

Wilt u weten wat de huidige prescriptie van benzodiazepinen is in uw praktijk? Verzoek dan de apotheken om een uitdraai te maken of onderzoek zelf in het HIS om welke patiënten het gaat. 

Uitdraai apotheek

Neem deze stappen bij een uitdraai van de apotheek:

Stap 1 
Neem contact op met de apotheken van uw patiënten en vraag om informatie van alle patiënten die het afgelopen jaar een recept voor meer dan 90 tabletten slaapmedicatie kregen. 

Stap 2 
Neem de beslissing voor wel/geen verdere actie voor afbouw benzodiazepinen.

Stap 3 
Kiest u voor verdere acties zoals de stopbrief of afbouw? Ruiter dan al deze patiënten in het HIS. Let op: doorloop handmatig deze patiënten op contra-indicaties om na te gaan of ze in aanmerking komen voor deze acties.

Uitdraai HIS

Neem deze stappen bij een uitdraai van het HIS: 

Stap 1
Selecteer alle patiënten die gedurende de afgelopen twee maanden minimaal een prescriptie benzodiazepinen kregen. Relevante ATC-codes zijn NO5BA, NO5CD en NO5CF.

Stap 2 
Selecteer uit bovenstaande selectie alle patiënten die zeven en acht maanden geleden ook minimaal een recept voor slaapmedicatie kregen en maak een uitdraai.

Stap 3 
Neem de beslissing voor wel/geen verdere actie voor afbouw benzodiazepinen.

Stap 4
Kiest u voor verdere acties zoals de stopbrief of afbouw? Ruiter dan al deze patiënten in het HIS. Let op: doorloop handmatig deze patiënten op contra-indicaties om na te gaan of ze in aanmerking komen voor deze acties.

.