Waarom is stoppen met benzodiazepinen belangrijk?

Als u te lang benzodiazepinen gebruikt, wordt u er afhankelijk van. De werking van de benzo's neemt af en u raakt gewend aan de bijwerkingen. Stoppen wordt dan steeds moeilijker. Chronisch gebruik van benzodiazepinen kan leiden tot motorische stoornissen, verminderd reactievermogen, geheugenverlies, afname van alertheid en concentratievermogen.

 

Hulp bij het stoppen met benzodiazepinen

Om afhankelijkheid te voorkomen is het belangrijk benzodiazepinen niet te lang te gebruiken. Wilt u graag stoppen of minderen met het gebruik van benzodiazepinen? Neem dan contact op met uw huisarts en overleg hoe u het best kunt stoppen.

Online hulp
Op internet vindt u een online programma dat u kan ondersteunen bij het verminderen of beëindigen van uw benzodiazepinengebruik. Het is het veiligst om rustig af te bouwen, zodat u niet te veel last krijgt van ontwenningsverschijnselen. Kijk eens op benzodebaas.nl.

Verslavingszorg
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een organisatie voor verslavingszorg zoals TactusVerslavingszorg Noord Nederland of IrisZorg.

 

.

-->