Download

Wilt u weten wat het huidige gebruik van benzodiazepinen is door uw patiënten? Verzoek dan de apotheken om een uitdraai te maken of onderzoek zelf in het HIS om welke patiënten het gaat. 

Neem deze stappen bij een uitdraai van de apotheek:

Stap 1 
Neem contact op met de apotheken van uw patiënten en vraag om informatie van alle patiënten die het afgelopen jaar meer dan 90 tabletten benzodiazepinen gebruikten. 

Stap 2 
Neem de beslissing voor wel/geen verdere actie.

Stap 3 
Kiest u voor verdere acties zoals de stopbrief of afbouw? Ruiter dan al deze patiënten in het HIS. Let op: doorloop handmatig deze patiënten op exclusiecriteria om na te gaan of ze in aanmerking komen voor deze acties.

Neem deze stappen bij uitdraai van het HIS: 

Stap 1
Selecteer alle patiënten die gedurende de afgelopen twee maanden minimaal een recept benzodiazepinen kregen. Relevante ATC-codes zijn NO5BA, NO5CD en NO5CF.

Stap 2 
Selecteer uit bovenstaande selectie alle patiënten die zeven en acht maanden geleden ook minimaal een recept benzodiazepinen kregen en maak een uitdraai.

Stap 3 
Neem de beslissing voor wel/geen verdere actie.

Stap 4
Kiest u voor verdere acties zoals de stopbrief of afbouw? Ruiter dan al deze patiënten in het HIS. Let op: doorloop handmatg deze patiënten op exclusiecriteria om na te gaan of ze in aanmerking komen voor deze acties.

 
 
.