Disclaimer

De inhoud van deze website over het voorschrijven, verminderen en beëindigen van het gebruik van benzodiazepinen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Proscoop is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Proscoop is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar op deze site verwezen wordt. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, stuur dan een e-mail naar info@proscoop.nl.

Deze site is ontwikkeld door Proscoop. Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op www.proscoop.nl of volg ons op TwitterFacebook of LinkedIn.


-->