Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire 

De Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (BWSQ) is een vragenlijst waarmee de patiënt voorafgaand aan het consult de ervaren ontwenningsverschijnselen in kaart kan brengen.

Bij het afbouwen van het benzodiazepinegebruik kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Aangezien het niet vanzelfsprekend is, dat de patiënt weet wat ontwenningsverschijnselen zijn, is het belangrijk om hierover goede informatie te verstrekken en te benadrukken dat de klachten tijdelijk van aard zijn en bij geleidelijke afbouw meestal goed te verdragen zijn. Het bespreken van de ervaringen met deze verschijnselen kan een vast agendapunt zijn tijdens de consulten gedurende de afbouwperiode.

U kunt de volgende tool inzetten:

.

-->