Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire

De Benzodiazepine Dependence Self-Report Questionnaire (Bendep-SRQ) is een hulpmiddel om eenvoudig het verslavingsprofiel van de patiënt op te maken. Het geeft de patiënt (en de arts) meer inzicht in de ernst van zijn benzodiazepine-afhankelijkheid.

Voor het slagen van het afbouwen van het benzodiazepinegebruik is het van belang dat de patiënt goed gemotiveerd is en dat de patiënt een balans heeft opgemaakt tussen de nadelen zoals die van langdurig benzodiazepinegebruik bekend zijn en de voordelen zoals de patiënt die persoonlijk heeft ervaren. 

U kunt de Bendep-SRQ online afnemen en scoren of gebruik maken van de volgende tools:

Deze site is ontwikkeld door Proscoop. Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. Kijk voor meer informatie op www.proscoop.nl of volg ons op TwitterFacebook of LinkedIn.


-->