Meer bewust

“Het leuke van dit project vond ik dat het door de hele huisartsenpraktijk gedragen werd. Met z’n allen zijn wij ons nu veel bewuster van het belang om het benzo-gebruik terug te dringen.”

Tonny van Savoyen, POH-GGZ De Steenpoort in Genemuiden

Afbouwen chronisch gebruik benzodiazepinen

Het afbouwen van chronisch gebruik van benzodiazepinen is een vervolg op de actie stopbrief. U nodigt drie maanden na de stopbrief de patiënten uit voor een evaluatieconsult. Zijn ze (deels) gestopt met benzo's, dan motiveert u ze om het vol te houden. Zijn ze niet gestopt, dan probeert u ze over te halen om, onder begeleiding, het chronisch gebruik van slaapmedicatie af te bouwen.

Stap 1
Volg de eerste drie stappen van de actie stopbrief voor chronisch gebruikers benzodiazepinen:

  1. informeer apotheken en collega huisartsen;
  2. verstuur eventueel een persbericht;
  3. selecteer de patiënten.

Neem daarna de volgende stappen:

Stap 2
Verstuur de uitnodiging voor een evaluatieconsult over het gebruik van slaapmedicatie. Beslis of u alle brieven in één keer verstuurt of verspreid in batches van bijvoorbeeld 15 stuks.

Stap 3
Informeer de assistente wat te doen als een patiënt belt over de uitnodiging voor een evaluatieconsult over het chronisch gebruik van benzodiazepinen, met behulp van de telefoonkaart assistente.

Stap 4 
Laat, wanneer de patiënt niet reageert, na twee weken de assistente de patiënt bellen. Zie hiervoor ook de checklist weigering evaluatieconsult.

Stap 5
Voer een evaluatieconsult met de patiënt over het chronisch gebruik van benzodiazepinen. Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn:

.